Odstránenie pňov stromov pomocou frézy ST65T

Peň, ktorý nám po výrube ostane, predstavuje často problém pri ďalšom využití takto uvoľneného miesta. Odstránenie pňa a s ním súvisiacich koreňov nie je ani ľahká, a niekedy ani jednoduchá záležitosť. Vo veľkej väčšine prípadov je práve fréza na pne najdostupnejším a aj najlepším riešením. 

Mnoho skúseností s odstraňovaním drevnatých zvyškov po vegetácii, najmä po stromoch má pán Dušan Torda z Hronských Kosíh. Jeho spoločnosť sa už od roku 2002 venuje v oblasti služieb najmä komplexnej ťažbe a preprave dreva, ale i čisteniu zanedbaných a zarastených pozemkov i likvidácii alebo úprave sadov, viníc, polí a lúk. „Spolupracujeme a poskytujeme služby viacerým štátnym i neštátnym organizáciám. Našimi partnermi sú urbárske poločnosti,mestské lesy a obecné lesy , mestské a obecné úrady, povodia Hrona, Váhu a iné. Neodmietneme pomôcť samozrejme ani občanom, alebo poľnohospodárskym družstvám či súkromne hospodáriacim roľníkom“, zdôrazňuje pán Torda a dodáva: “ Pri čistení pozemkov, či už zanedbaných, alebo určených na iné využitie sa často stretávame s požiadavkou na odstránenie pňov po výrube stromov. S úspechom používame frézu na pne dánskeho výrobcu FSI power-tech agregovanú do trojbodového závesu traktora, ktorý nám dodala martinská spoločnosť Grolos“. Aby sme sa presvedčili na vlastné oči, šli sme s pánom Tordom na miestne futbalové ihrisko, na ktorého okrajoch bolo práve potrebné niekoľko pňov odstrániť.

Fréza fsi ST 65T, používaná pánom Tordom od augusta 2011, je agregovaná s trojbodovom závese

 

Fréza fsi ST 65T, používaná pánom Tordom od augusta 2011, je nesená v trojbodovom závese výkonného traktora Valtra N121hitech. Požadovaný príkon frézy je 50 – 75 kW a jej hmotnosť 670 kg. Poháňaná je od vývodového hriadeľa traktora otáčkami 540 min-1, cez prevodovku tvaru T, z ktorej sú po oboch stranách vyvedené klinové remene na pohon frézovacieho disku. Stroj je vybavený  regulátorom prietoku oleja, ktorý pomáha fréze dobre reagovať na meniace sa podmienky počas práce. Všetky hydraulické funkcie frézy sú ovládané pomocou mechanického rozvádzača, ktorý obsluha ovláda cez káblové vedenie priamo z kabíny traktora.

V prípade potreby je možné použiť ako doplnkovú výbavu elektricky ovládaný rozvádzač so 4 m dlhým káblom a magnetickou konzolou na uchytenie do kabíny traktora.

Rameno frézy sa dokáže vysunúť až o 700 mm dopredu a dosiahnuť bočný - výkyvný pohyb až 2200 mm. Preto táto fréza na pne dokáže frézovať aj pne veľkých priemerov bez akejkoľvek zmeny polohy traktora. Fréza ST 65 T používa frézovací disk s najväčším priemerom,  torý výrobca FSI power-tech na svoje frézy dodáva, až 720 mm. To umožňuje stroju dosahovať mimoriadnu výkonnosť. 

 

Stroj, ktorý sme mohli pozorovať pri práci, je určený napríklad na frézovanie pňov stromov popri cestách, v záhradách,  v parkoch ale aj všade, kde by peň po výrube prekážal. Princíp práce frézy fsi FT 65T spočíva v tom, že plynulým pohybom zľava doprava a naopak postupne odfrézuje povrch pňa. Po každom zábere sa fréza spustí podľa charakteru frézovaného pňa nižšie o 1 – 5 cm nižšie a opäť sa pokračuje v pohybe do strán až po dosiahnutie požadovanej hĺbky v pôde, ktorá u tohto typu dosahuje až 50 cm, čím sa odfrézuje aj veľká časť koreňovej sústavy. Výška pňa nad zemou môže byť až 60 cm a po práci ostane na mieste pňa iba štiepka a triesky, ktoré sa veľmi ľahko odstránia a transportujú na ďalšie využitie. Vlastný frézovací kotúč je vyrobený z vysoko kvalitnej, tvrdenej ocele Hardox a je na ňom 28 zubov zo špeciálneho materiálu, ktorých povrch tvorí karbid wolfrámu. Špecialitou tohto stroja je samostatný držiak pre každý zub a teda možnosť ktorýkoľvek zo zubov v prípade otupenia jednotlivo pootočiť. Pre natočenie zuba sú dispozícii sú až 3 polohy. Táto konštrukcia zároveň veľmi uľahčuje a zlacňuje údržbu, aj keď podľa slov pána Tordu sú zuby veľmi odolné, vydržia dlho a rovnako je spokojný i so spoľahlivosťou, výkonom a ovládaním frézy. „Čas odstránenia pňa frézou ST 65 T záleží od druhu dreviny. Podľa skúseností pne z tvrdých drevín buk, dub a agát sa odstraňujú ťažšie ako pne z mäkkých drevín topoľ, vŕba, osika. Odstránenie  pňa z tvrdých drevín s priemerom 30-40 cm trvá asi 15 min., 50-60 cm 20 min. a 60-70 cm 35 min.

Pne z mäkkých drevín sa dajú odfrézovať podstatne rýchlejšie, s priemerom 30-40cm to trvá asi 5min.,50-60cm 10min. a 60-70cm približne 15min. Samozrejme záleží to aj od šikovnosti a skúseností obsluhy stroja“, upresňuje pán Torda.Ako zaujímavosť azda stojí za zmienku, že konštruktéri mysleli i na životné prostredie a fréza dokáže pracovať s biologicky odbúrateľným hydraulickým olejom.

Text a foto: Oto Habán