Fréza na pne ST65T

Fréza bola dodaná v apríli 2011, pestovateľovi čerešní. Po 25 rokoch sú čerešňové stromy  “vyčerpané¨ a je nutné pôdu obnoviť a pripraviť pre mladé stromy.

Traktor má výkon 90 kW. Priemer pňov po stromoch čerešne sa pohybuje od 26 do 28 cm. Na každom hektári je 350 pňov.

Odfrézovanie nadzemnej časti jedného pňa, spolu s podzemnou časťou koreňového systému v plnej šírke má trvanie max. 1 min 30 sek.

Práve je frézovaný peň s číslom 556. Trvanie - 1 minúta a 28 sekúnd. Niektoré ďalšie zuby bolo nutné pootočiť, 1 alebo 2 krát. Po odfrézovaní 604 pňov stromov čerešne sa museli vymeniť prvé 4 zuby. Opotrebovanie zubov je veľmi prijateľné vzhľadom na frézovanie pňov až pod povrch pôdy.

Ďalší krok prípravy sadu je kultivácia. Nasledujúci rok sa bude orať.
V priebehu ďalších 10 tich rokov sa takýmto spôsobom obnoví viac ako 20 ha čerešňových sadov.