Frézy na pne - účel a dôležitosť používania

Pne stromov často ostávajú problémom po zrezaní stromov v parkoch, v záhradách, pri cestách, ale aj na pozemkoch vyčlenených na novú výstavbu. Frézy na pne sú špecializované stroje, ktoré sú určené na likvidáciu, teda frézovanie pňov stromov.

Častým spôsobom likvidácie, alebo odstraňovania pňov stromov je ich obkopanie ručné, či strojom, alebo sa z pôdy priamo trhajú ťažkou technikou. 
Peň totiž vyčnieva nad povrch zeme, no pod jej povrchom sa väčšinou nachádza mohutný koreňový systém stromu.

 

Frézovanie pňov eliminuje neduhy a riziká

Po zrezaní stromov zostávajú pne, ktoré spôsobujú rôzne riziká:

 • Nebezpečenstvo pre užívateľov ciest, pre kosačky, snežné pluhy a podobne
 • Pne priťahujú odpad, pôsobia neesteticky
 • Sú zdrojom cudzopasných húb a chorôb
 • Sú zdrojom cudzopasných húb a chorôb
 • Pri ťažbe pňov hrozí riziko poškodenia káblov, či potrubí
 • Aj po 25 rokoch od spílenia stromu je peň stále prítomný

 

Manuálne odstraňovanie má viacero nevýhod:

 • Vysoká energetická náročnosť
 • Vysoká časová náročnosť
 • Po vykopanom, či vytrhnutom pni s koreňom ostane veľký kráter – nutná ďalšia úprava terénu
 • Peň s koreňom je nutné ďalej prepraviť na miesto ďalšieho spracovania, väčšinou sa drvia v špecializovaných drvičoch biomasy
 • Toto všetko stojí nemalé finančné prostriedky
 • Náročný spôsob aj na techniku a personálne obsadenie